open source website creator

Het groenste drukwerk

Grafigroep Zuid draagt op maatschappelijk verantwoorde wijze bij aan een duurzaam evenwicht tussen milieu, mens en economie.

FSC®

Het FSC® (FSC-C006586) is een organisatie zonder winstoogmerk, die gesticht is in 1993 - één jaar na de Internationale Milieuconferentie in Rio. Het FSC® wordt ondersteund door milieuorganisaties, sociale groepen en ondernemingen.

TOP10 Green

De unieke TOP10 Green papierlijn bestaat uit speciaal geselecteerde papiersoorten. Deze zijn samengesteld uit een mix van gerecyclede, PEFC of FSC-gecertificeerde papiersoorten en kennen een hoge witheid.

ISO 14001

Grafigroep Zuid is ISO 14001 gecertificeerd, we conformeren ons aan de normen van het ISO 14001 Grafimedia Milieuzorgsysteem. In het kort betekent dit dat Grafigroep Zuid functioneert binnen de huidige wet- en regelgeving.

MVO

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is verankerd in ons beleid en in onze werkwijze. Wij willen alleen het beste voor mens en milieu. Wij voldoen uiteraard aan alle milieunormen, maar wij gaan verder dan de wettelijke eisen.

Contactformulier