open source web page maker

ISO 14001

Grafigroep Zuid is ISO 14001 gecertificeerd, we conformeren ons aan de normen van het ISO 14001 Grafimedia Milieuzorgsysteem.

In het kort betekent dit dat Grafigroep Zuid functioneert binnen de huidige wet- en regelgeving, een open relatie heeft met de overheid en dat directie en medewerkers op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaan met alle milieuaspecten. Zonder dat u extra kosten hoeft te maken kunt u hiervan profiteren, wij helpen u met uw milieubeleid. Maak een afspraak om u te laten adviseren over de mogelijkheden over het plaatsen van het ISO 14001 logo op uw drukwerk. Wij helpen u graag uw milieu voornemens om te zetten in concrete acties!