best web site maker

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is verankerd in ons beleid en in onze werkwijze. Wij willen alleen het beste voor mens en milieu. Wij voldoen uiteraard aan alle milieunormen, maar wij gaan verder dan de wettelijke eisen.

Daarom hebben wij het produceren van hoogwaardig kwaliteitsdrukwerk ook gekoppeld aan een duurzaam productieproces. Wij stellen alles in het werk kwalitatief hoogwaardig drukwerk te maken met bio-inkten en milieuverantwoorde grondstoffen. Daarnaast investeren wij permanent in nieuwe toepassingen en in recyclingtechnieken. Wij streven ernaar CO2-neutraal te drukken door CO2-emissie te beperken en te compenseren. Op deze manier dragen wij graag ons steentje bij aan een duurzame maatschappij. 


Beleidsverklaring 

Bevordering duurzaam bosbeheer in het kader van duurzaam inkopen.